Kommunikasjon og samfunnsintersser

Lær smartere og åpn opp for mulighetene

Delingsøkonomien åpner dører for at flere kan skaffe seg kunnskap eller resurser som tidligere har været lukket for de som ikke hadde kunnskapen, verktøyet eller økonomien til å skaffe seg den i tradisjonelle tjenester. Digitale delingstjenester trenger ingen geografisk plassering og kan i utgangspunktet utvikle seg kapasitetsmessig ubegrenset.

I en forelesning av Arne Krokan på markedshøyskolen i Oslo 19.januar 2015 stilte han spørsmålene;

Kan vi jobbe smartere?

Hvordan lærer vi raskere?

Kan vi lage en skole i en sky?

Disse spørsmålene får meg til å fundere over hvordan vil utviklingen av digitale delingsøkonomitjenester og bruken av algoritmer, påvirke tradisjonelle arbeidsprosesser innen utdanning slik vi kjenner dem i dag?

 

Skole for fremtiden

Vi har allerede kunnskapen om å få en skole i skyene skapt av professor Sugata Mitra. Gjennom digitale delingsøkonomiske tjenester som diigo kan vi sammen gjennom nettverksgoder og nettverkseffekter lære smartere og raskere gjennom å dele kunnskap og resurser med hverandre.

I tjenesten Knewton kan vi gjennom algoritmer måle og kalkulere ut den mest korrekte undervisningen for den enkelte elev. Tjenesten baserer seg på adaptivlæring hvor de bygger på hva du kan og ikke hva du burde kunne før du startet studiet.

 

Ved hjelp av Knewton kan eleven bli veiledet fra det stadiet han/hun virkelig befinner seg i læringsplanen og ikke blir hengende etter eller ligger foran planen. De svake og de sterke bli dermed utfordret og ikke føler de ikke lærer noe eller får dårlig selvtillit fordi de henger etter.

Jeg vet selv, som en dyslektiker at dette redskapet kunne ha lettet min skole hverdag der læreren kunne vite eksakt hvor jeg lå an i faget, og hva jeg slet med å forstå eller utføre. For mange ganger er det også vanskelig å vite hva man eksakt skal spørre om til en lærer, Så jeg tror dette kan lette mye frustrasjon fra både lærer og elev, og læringskommunikasjonen vil bli bedre.

board-953155_1920

Så hva stopper den norske skolen i å ta i bruk et slikt verktøy inn i klasserommet? Noe som kan gjøre arbeidsprosessen til en lærer betydelig bedre, spesielt for veiledning. Personlig tror jeg dette kunne ha hjulpet meg når jeg gikk på grunnskolen og videregående for å bli forstått hva jeg faktisk slet med i undervisningen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *